Προβολή κεφαλίδων

Εμφανίζει τις επικεφαλίδες στηλών και γραμμών.

Για να αποκρύψετε τις επικεφαλίδες των στηλών και γραμμών αποεπιλέξτε αυτήν την καταχώριση του μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Προβολή κεφαλίδων.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Προβολή κεφαλίδων

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Προβολή κεφαλίδων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Προβολή κεφαλίδων

Προβολή κεφαλίδων


Μπορείτε να ορίσετε επίσης την προβολή της στήλης και επικεφαλίδων στήλης στο - LibreOffice Calc - Προβολή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!