Μετάβαση στο φύλλο

Μετάβαση σε συγκεκριμένο φύλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Πλοήγηση - Μετάβαση στο φύλλο.


Πληκτρολόγηση ονόματος φύλλου

Πληκτρολογήστε μερικούς χαρακτήρες που περιέχονται στο όνομα του φύλλου που αναζητήσατε. Ο κατάλογος των φύλλων θα περιοριστεί στα ονόματα των φύλλων που περιέχουν αυτούς τους χαρακτήρες. Η αναζήτηση γίνεται με διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Εάν είναι κενό, εμφανίζονται όλα τα ορατά φύλλα.

Φύλλα

Αναθέτει τα φύλλα στο τρέχον έγγραφο. Τα κρυφά φύλλα δεν αναφέρονται. Για να επιλέξετε ένα φύλλο, πατήστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε σε ένα φύλλο στον κατάλογο. Διπλοπατώντας σε ένα όνομα θα μεταβείτε απευθείας σε αυτό το φύλλο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!