Επιλογή φύλλων

Επιλέγει πολλαπλά φύλλα.

Επιλεγμένα φύλλα

Παραθέτει τα φύλλα στο τρέχον έγγραφο. Για να επιλέξετε ένα φύλλο πατήστε το πάνω ή κάτω βέλος του πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε ένα φύλλο του καταλόγου. Για να προσθέσετε ένα φύλλο στην επιλογή, κρατήστε πατημένο το ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους και μετά πατήστε το πλήκτρο του διαστήματος. Για να επιλέξετε μια περιοχή φύλλων, κρατήστε πατημένο το Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!