Αλλαγή στήλης

Αφαιρεί μια χειροκίνητη αλλαγή στήλης στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί ακριβώς στα δεξιά της αλλαγής στήλης που υποδεικνύεται από μια κάθετη γραμμή και επιλέξτε Επεξεργασία - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης. Αφαιρείται η χειροκίνητη αλλαγή στήλης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!