Αλλαγή γραμμής

Αφαιρεί τη χειροκίνητη αλλαγή γραμμής πάνω από το ενεργό κελί.

Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί ακριβώς κάτω από την αλλαγή γραμμής που υποδεικνύεται από μια οριζόντια γραμμή και επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής. Αφαιρείται η χειροκίνητη αλλαγή γραμμής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!