Διαγραφή αλλαγής σελίδας

Επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας.


Αλλαγή γραμμής

Αφαιρεί τη χειροκίνητη αλλαγή γραμμής πάνω από το ενεργό κελί.

Αλλαγή στήλης

Αφαιρεί μια χειροκίνητη αλλαγή στήλης στα αριστερά του ενεργού κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!