Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου

Μετακινεί ή αντιγράφει ένα φύλλο σε μία νέα τοποθεσία στο έγγραφο ή σε ένα διαφορετικό έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Μετακίνηση ή Αντιγραφή φύλλου.

Από τη γραμμή πλοήγησης φύλλων:

Επιλέξτε Μετακίνηση ή Αντιγραφή φύλλου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου

Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου


Εικονίδιο προειδοποίησης

Όταν αντιγράφετε και επικολλάτε κελιά που περιέχουν ημερομηνίες μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών φύλλων και στα δύο έγγραφα πρέπει να έχει ορισθεί η ίδια βάση ημερομηνίας. Αν αυτές διαφέρουν, οι εμφανιζόμενες ημερομηνίες θα αλλάξουν!


Σε έγγραφο

Υποδηλώνει πού θα μετακινηθεί ή θα αντιγραφεί το τρέχον φύλλο. Επιλέξτε - νέο έγγραφο αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μία νέα τοποθεσία στην οποία θα μετακινηθεί ή θα αντιγραφεί το φύλλο.

Εισαγωγή πριν

Το τρέχον φύλλο μετακινείται ή αντιγράφεται μπροστά από το επιλεγμένο φύλλο. Η επιλογή - μετακίνηση στο τέλος τοποθετεί το τρέχον φύλλο στο τέλος.

Αντιγραφή

Καθορίζει ότι το φύλλο θα αντιγραφεί. Αν δεν έχει επιλεγεί, το φύλλο μετακινείται. Η μετακίνηση φύλλων είναι η προεπιλογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!