Διαγραφή φύλλου

Διαγράφει το τρέχον φύλλο ύστερα από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή φύλλου.

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος για καρτέλα φύλλου.


Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα φύλλο ενώ είναι ενεργοποιημένο το Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή.


Ναι

Διαγράφει το τρέχον φύλλο.

Όχι

Ακυρώνει το παράθυρο διαλόγου. Δεν πραγματοποιείται η διαγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!