Διαγραφή φύλλου

Διαγράφει το τρέχον φύλλο ή τα επιλεγμένα φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή φύλλου.

Από τη γραμμή πλοήγησης φύλλων:

Επιλέξτε Διαγραφή φύλλου

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διαγραφή φύλλου

Διαγραφή φύλλου


note

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα φύλλο ενώ είναι ενεργοποιημένο το Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή.


Δεν μπορείτε να διαγράψετε όλα τα φύλλα του εγγράφου. Το έγγραφο πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα φύλλο.

Ένα παράθυρο διαλόγου σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!