Διαγραφή κελιών

Διαγράφει τελείως τα επιλεγμένα κελιά, στήλες ή γραμμές. Τα κελιά κάτω ή στα δεξιά των διαγραφέντων κελιών θα γεμίσουν το κενό. Σημειώστε ότι η επιλεγμένη επιλογή διαγραφής αποθηκεύεται και επαναφορτώνεται όταν κληθεί ξανά ο διάλογος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή κελιών.


Διαγραφή διαλόγου κελιών

Επιλογή

Αυτή η περιοχή περιέχει επιλογές για καθορισμό της εμφάνισης των φύλλων ύστερα από τη διαγραφή κελιών.

Μετακίνηση κελιών προς τα πάνω

Συμπληρώνει το κενό που δημιουργήθηκε από τα διαγραμμένα κελιά με τα κελιά που βρίσκονται από κάτω τους.

Μετακίνηση κελιών προς τα αριστερά

Συμπληρώνει το κενό που άφησε το αποτέλεσμα της διαγραφής κελιών στα δεξιά από τα διαγραμμένα κελιά.

Διαγραφή ολόκληρης γραμμής(ών)

Αφού επιλέξετε τουλάχιστον ένα κελί, διαγράφει ολόκληρη τη γραμμή από το φύλλο.

Διαγραφή ολόκληρης στήλης(ών)

Αφού επιλέξετε τουλάχιστον ένα κελί, διαγράφει ολόκληρη τη στήλη από το φύλλο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!