Διαγραφή περιεχομένων

Καθορίζει τα περιεχόμενα που θα διαγραφούν από το ενεργό κελί ή από μία επιλεγμένη περιοχή κελιών. Αν έχουν επιλεγεί διάφορα φύλλα, θα επηρεαστούν όλα τα επιλεγμένα φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Καθαρισμός κελιών.

Οπισθοδιαγραφή


Εικονίδιο συμβουλής

Αυτός ο διάλογος επίσης καλείται πατώντας οπισθοδιαγραφή μετά την ενεργοποίηση στο φύλλο του δρομέα κελιού.


Εικονίδιο συμβουλής

Πατώντας Διαγραφή διαγράφεται το περιεχόμενο χωρίς κλήση του διαλόγου ή αλλαγή μορφών.


Εικονίδιο συμβουλής

Χρησιμοποιήστε την Αποκοπή στην βασική γραμμή εργαλείων για να διαγράψετε τα περιεχόμενα και τις μορφοποιήσεις δίχως το παράθυρο διαλόγου.


Επιλογή

Αυτή η περιοχή περιέχει τον κατάλογο επιλογών για διαγραφή των περιεχομένων.

Διαγραφή όλων

Διαγράφει όλο το περιεχόμενο από την επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Κείμενο

Διαγράφει μόνο κείμενο. Οι μορφοποιήσεις, οι τύποι, οι αριθμοί και οι ημερομηνίες δεν επηρεάζονται.

Αριθμοί

Διαγράφει μόνο αριθμούς. Οι μορφοποιήσεις και οι τύποι παραμένουν αμετάβλητα.

Ημερομηνία και ώρα

Διαγράφει τιμές ημερομηνίας και ώρας. Οι μορφοποιήσεις, το κείμενο, οι αριθμοί και οι τύποι παραμένουν αμετάβλητα.

Τύποι

Διαγράφει τύπους. Το κείμενο, οι αριθμοί, οι μορφοποιήσεις, οι ημερομηνίες και οι ώρες παραμένουν αμετάβλητα.

Σχόλια

Διαγράφει σημειώσεις που έχουν προστεθεί σε κελιά. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν αμετάβλητα.

Μορφοποιήσεις

Διαγράφει ιδιότητες μορφοποιήσεων που εφαρμόστηκαν σε κελιά. Όλο το περιεχόμενο των κελιών παραμένει αμετάβλητο.

Αντικείμενα

Διαγράφει αντικείμενα. Όλο το άλλο περιεχόμενο των κελιών παραμένει αμετάβλητο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!