Συμπλήρωση σειράς

Δημιουργεί αυτόματα σειρά με τις επιλογές αυτού του διαλόγου. Καθορίστε κατεύθυνση, μονάδα χρόνου και τύπο σειράς.

note

Πριν γεμίσετε μια σειρά, πρώτα επιλέξτε την περιοχή κελιών.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Συμπλήρωση σειράς.


Για να συνεχίσετε αυτόματα μια σειρά χρησιμοποιώντας τους συναγόμενους κανόνες συμπλήρωσης, επιλέξτε το Αυτόματο γέμισμα αφού ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Γέμισμα σειρών.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση της δημιουργίας σειρών.

Κάτω

Δημιουργεί μια σειρά προς τα κάτω στην επιλεγμένη περιοχή κελιών για τη στήλη χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα μέχρι την τελική τιμή.

Δεξιά

Δημιουργεί μια σειρά από αριστερά προς τα δεξιά στην επιλεγμένη περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα μέχρι την τελική τιμή.

Πάνω

Δημιουργεί μια σειρά προς τα πάνω στην επιλεγμένη περιοχή κελιών για τη στήλη χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα μέχρι την τελική τιμή.

Αριστερά

Δημιουργεί μια σειρά από δεξιά προς τα αριστερά στην επιλεγμένη περιοχή κελιών χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα μέχρι την τελική τιμή.

Τύπος σειράς δεδομένων

Καθορίζει τον τύπο σειράς. Επιλέξτε μεταξύ Γραμμική, Γεωμετρική πρόοδος, Ημερομηνία και Αυτόματη συμπλήρωση.

Γραμμική

Δημιουργεί μια γραμμική σειρά αριθμών χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα και την τελική τιμή.

Γεωμετρική

Δημιουργεί μια γεωμετρική πρόοδο χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα και την τελική τιμή.

Ημερομηνία

Δημιουργεί μια σειρά ημερομηνιών χρησιμοποιώντας το καθορισμένο βήμα και την τελική ημερομηνία.

Αυτόματο γέμισμα

Σχηματίζει άμεσα μια σειρά στο φύλλο. Η συνάρτηση AutoFill λαμβάνει υπόχη τους προσαρμοσμένους καταλόγους. Παραδείγματος χάρη, εισάγοντας Ιανουάριος στο πρώτο κελί, η σειρά συμπληρώνεται συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλογο που ορίστηκε στο - LibreOffice Calc - Ταξινόμηση καταλόγων.

Το Αυτόματο γέμισμα προσπαθεί να συμπληρώσει μια σειρά τιμών χρησιμοποιώντας ένα καθορισμένο σχέδιο. Η σειρά 1,3,5 συμπληρώνεται αυτόματα με τα 7,9,11,13 κ.ο.κ. Οι σειρές ημερομηνίας και ώρας συμπληρώνονται αντίστοιχα. Π.χ. μετά την 01.01.99 και 15.01.99 χρησιμοποιείται ένα διάστημα 14 ημερών.

Αυτόματη συμπλήρωση με δεδομένα βασισμένο στα διπλανά κελιά

Μονάδα χρόνου

Σε αυτή την περιοχή μπορείτε να καθορίσετε την επιθυμητή μονάδα χρόνου. Αυτή η περιοχή είναι ενεργή μόνο αν έχει επιλεχθεί η επιλογή Ημερομηνία στην περιοχή Τύπος σειράς.

Ημέρα

Χρησιμοποιήστε τον τύπο σειράς Date και αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια σειρά χρησιμοποιώντας και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Μονάδα της Increment (αύξησης) είναι η ημέρα.

Ημέρα της εβδομάδας

Χρησιμοποιήστε τον τύπο σειράς Date και αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια σειρά χρησιμοποιώντας και τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Μονάδα της Increment (αύξησης) είναι η ημέρα.

Μήνας

Χρησιμοποιήστε τον τύπο σειράς Date και αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια σειρά της οποίας η μονάδα Increment (αύξηση) είναι ο μήνας.

Έτος

Χρησιμοποιήστε τον τύπο σειράς Date (Ημερομηνία) και αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε μια σειρά της οποίας μονάδα Increment (αύξησης) είναι το έτος.

Αρχική τιμή

Καθορίζει την αρχική τιμή για τη σειρά. Χρησιμοποιήστε αριθμούς, ημερομηνίες ή χρόνους.

Τελική τιμή

Καθορίζει την τιμή τέλους για τη σειρά Χρησιμοποιήστε αριθμούς, ημερομηνίες ή ώρες.

Βήμα

Ο όρος "βήμα" αντιπροσωπεύει το ποσό κατά το οποίο αυξάνει μια δοσμένη τιμή. Καθορίζει την τιμή κατά την οποία μια σειρά του επιλεγμένου τύπου αυξάνει σε κάθε βήμα. Καταχωρίσεις μπορούν να γίνουν μόνο αν έχουν επιλεγεί οι τύποι σειρών αριθμητική, γεωμετρική ή ημερομηνία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!