Συμπλήρωση φύλλων

Καθορίζει τις επιλογές για μεταφορά φύλλων ή περιοχών συγκεκριμένου φύλλου στα ίδια κελιά σε άλλα επιλεγμένα φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Φύλλα.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η εντολή μενού είναι ενεργή μόνο εάν έχετε επιλέξει τουλάχιστον δύο φύλλα στο έγγραφο.


Για να επιλέξτε πολλά φύλλα, πατήστε κάθε καρτέλα φύλλου πατώντας ή Shift.

Αντίθετα με την αντιγραφή περιοχής στο πρόχειρο, μπορείτε να φιλτράρετε συγκεκριμένες πληροφορίες και να υπολογίσετε τιμές.

Γέμισμα ενός φύλλου

Αυτός ο διάλογος είναι παρόμοιος με τον διάλογο Ειδική επικόλληση, όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες συμβουλές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!