Αριστερά

Συμπληρώνει μία επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο στηλών με τα περιεχόμενα του πιο δεξιού κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Αριστερά.


Εάν μία επιλεγμένη περιοχή περιέχει μόνο μία γραμμή, το περιεχόμενο του πιο δεξιού κελιού αντιγράφεται σε όλα τα υπόλοιπα κελιά της περιοχής. Εάν έχετε επιλέξει διάφορες γραμμές, τα πιο δεξιά κελιά αντιγράφονται στο κελιά στα αριστερά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!