Συμπλήρωση προς τα επάνω

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο γραμμών με τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Συμπλήρωση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Συμπλήρωση προς τα πάνω

Συμπλήρωση


Εάν είναι επιλεγμένη μια περιοχή μίας μόνο στήλης, τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού αντιγράφονται σε όλα τα άλλα επιλεγμένα κελιά. Εάν έχετε επιλέξει διάφορες στήλες, τα περιεχόμενα των τελευταίων κελιών αντιγράφονται σε εκείνα που έχουν επιλεγεί στην κορυφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!