Πάνω

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο γραμμών με τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Πάνω.


Εάν είναι επιλεγμένη μια περιοχή μίας μόνο στήλης, τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού αντιγράφονται σε όλα τα άλλα επιλεγμένα κελιά. Εάν έχετε επιλέξει διάφορες στήλες, τα περιεχόμενα των τελευταίων κελιών αντιγράφονται σε εκείνα που έχουν επιλεγεί στην κορυφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!