Δεξιά

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο στηλών με τα περιεχόμενα του πιο αριστερού κελιού της περιοχής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Δεξιά.


Εάν επιλέγεται μια περιοχή μίας γραμμής, τα περιεχόμενα του πιο αριστερού κελιού αντιγράφονται σε όλα τα άλλα επιλεγμένα κελιά. Εάν έχετε επιλέξει διάφορες γραμμές, καθένα από τα αριστερά κελιά αντιγράφεται στα δεξιά κελιά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!