Συμπλήρωση προς τα κάτω

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο γραμμών με τα περιεχόμενα του κελιού που βρίσκεται στην κορυφή της περιοχής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Συμπλήρωση προς τα κάτω..

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Συμπλήρωση προς τα κάτω

Συμπλήρωση προς τα κάτω

Από το πληκτρολόγιο:

+ D


Αν η επιλεγμένη περιοχή περιέχει μόνο μία στήλη, τα περιεχόμενα του πάνω κελιού αντιγράφονται σε όλα τα υπόλοιπα. Αν μερικές στήλες είναι επιλεγμένες, τα περιεχόμενα του αντίστοιχου πάνω κελιού θα αντιγραφούν από κάτω.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!