Γέμισμα

Συμπληρώνει αυτόματα τα κελιά με περιεχόμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών.


Εικονίδιο σημείωσης

Τα μενού περιεχομένου του LibreOffice Calc παρέχουν επιπρόσθετες επιλογές για το γέμισμα των κελιών.


Κάτω

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο γραμμών με τα περιεχόμενα του κελιού που βρίσκεται στην κορυφή της περιοχής.

Δεξιά

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο στηλών με τα περιεχόμενα του πιο αριστερού κελιού της περιοχής.

Πάνω

Συμπληρώνει μια επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο γραμμών με τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού.

Αριστερά

Συμπληρώνει μία επιλεγμένη περιοχή τουλάχιστον δύο στηλών με τα περιεχόμενα του πιο δεξιού κελιού.

Φύλλο

Καθορίζει τις επιλογές για μεταφορά φύλλων ή περιοχών συγκεκριμένου φύλλου στα ίδια κελιά σε άλλα επιλεγμένα φύλλα.

Σειρές

Δημιουργεί αυτόματα σειρά με τις επιλογές αυτού του διαλόγου. Καθορίστε κατεύθυνση, μονάδα χρόνου και τύπο σειράς.

Γέμισμα κελιών χρησιμοποιώντας το μενού περιεχομένου:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!