Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Καθορίζει ή μορφοποιεί μία κεφαλίδα ή υποσέλιδο για μια τεχνοτροπία σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε τις καρτέλες Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα - Κεφαλίδα και υποσέλιδο.


Αριστερή περιοχή

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Κεντρική περιοχή

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στο κέντρο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Δεξιά περιοχή

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Επιλέξτε μια ορισμένη κεφαλίδα ή υποσέλιδο από τον κατάλογο.

Ιδιότητες κειμένου

Ανοίγει διάλογο για απόδοση μορφών σε νέο ή επιλεγμένο κείμενο. Ο διάλογος Γνωρίσματα κειμένου περιέχει τις καρτέλες Γραμματοσειρά, Εφέ γραμματοσειράς και Θέση γραμματοσειράς.

Εικονίδιο

Ιδιότητες κειμένου

Όνομα αρχείου

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης του ονόματος του αρχείου στην επιλεγμένη περιοχή. Πατήστε για να εισάγετε τον τίτλο. Παρατεταμένο πάτημα σε κάθε τίτλο, αρχείο ή όνομα μονοπατιού/αρχείου από το δευτερεύον μενού. Αν έχει ανατεθεί ένα τίτλος (δείτε Αρχείο - Ιδιότητες), θα εισαχθεί επομένως το όνομα αρχείου.

Εικονίδιο

Όνομα αρχείου

Όνομα φύλλου

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου, που αντικαθίσταται από το όνομα του φύλλου στην κεφαλίδα/υποσέλιδο του ενεργού εγγράφου.

Εικονίδιο

Όνομα φύλλου

Σελίδα

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου που θα αντικατασταθεί από την αρίθμηση σελίδων. Αυτό επιτρέπει τη συνεχόμενη αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο.

Εικονίδιο

Σελίδα

Σελίδες

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου που θα αντικατασταθεί από το συνολικό αριθμό σελίδων του εγγράφου.

Εικονίδιο

Σελίδες

Ημερομηνία

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου, που θα αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία η οποία θα επαναληφθεί στην κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα του εγγράφου.

Εικονίδιο

Ημερομηνία

Ώρα

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου που θα αντικατασταθεί από την τρέχουσα ώρα στην κεφαλίδα/υποσέλιδο κάθε σελίδας του εγγράφου.

Εικονίδιο

Ώρα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!