Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Ορίζει ή μορφοποιεί μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο για την τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιείται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα (ή Υποσέλιδο), πατήστε Επεξεργασία.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - Τεχνοτροπίες σελίδας, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της τεχνοτροπίας σελίδας, επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Κεφαλίδα (ή Υποσέλιδο), πατήστε Επεξεργασία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Διάταξη - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Μορφή σελίδας - Κεφαλίδα (ή Υποσέλιδο), πατήστε Επεξεργασία.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα


Αριστερή περιοχή

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Κεντρική περιοχή

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στο κέντρο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Δεξιά περιοχή

Εισάγετε το κείμενο που θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Επιλέξτε μια ορισμένη κεφαλίδα ή υποσέλιδο από τον κατάλογο.

Ιδιότητες κειμένου

Ανοίγει διάλογο για απόδοση μορφών σε νέο ή επιλεγμένο κείμενο. Ο διάλογος Γνωρίσματα κειμένου περιέχει τις καρτέλες Γραμματοσειρά, Εφέ γραμματοσειράς και Θέση γραμματοσειράς.

Εικονίδιο Χαρακτηριστικά κειμένου

Ιδιότητες κειμένου

Όνομα αρχείου

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης του ονόματος του αρχείου στην επιλεγμένη περιοχή. Πατήστε για να εισάγετε τον τίτλο. Παρατεταμένο πάτημα σε κάθε τίτλο, αρχείο ή όνομα μονοπατιού/αρχείου από το δευτερεύον μενού. Αν έχει ανατεθεί ένα τίτλος (δείτε Αρχείο - Ιδιότητες), θα εισαχθεί επομένως το όνομα αρχείου.

Εικονίδιο Φάκελος

Όνομα αρχείου

Όνομα φύλλου

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου, που αντικαθίσταται από το όνομα του φύλλου στην κεφαλίδα/υποσέλιδο του ενεργού εγγράφου.

Εικονίδιο Όνομα φύλλου

Όνομα φύλλου

Σελίδα

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου που θα αντικατασταθεί από την αρίθμηση σελίδων. Αυτό επιτρέπει τη συνεχόμενη αρίθμηση σελίδων σε ένα έγγραφο.

Εικονίδιο

Σελίδα

Σελίδες

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου που θα αντικατασταθεί από το συνολικό αριθμό σελίδων του εγγράφου.

Εικονίδιο Σελίδες

Σελίδες

Ημερομηνία

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου, που θα αντικατασταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία η οποία θα επαναληφθεί στην κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα του εγγράφου.

Εικονίδιο Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ώρα

Εισάγει ένα πεδίο ένδειξης θέσης στην επιλεγμένη περιοχή κεφαλίδας/υποσέλιδου που θα αντικατασταθεί από την τρέχουσα ώρα στην κεφαλίδα/υποσέλιδο κάθε σελίδας του εγγράφου.

Εικονίδιο Ώρα

Ώρα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!