Κεφαλίδες & υποσέλιδα

Σας επιτρέπει να καθορίσετε και να μορφοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα

Ο διάλογος Κεφαλίδες/Υποσέλιδα περιέχει τις καρτέλες για ορισμό κεφαλίδων και υποσέλιδων. Θα υπάρχουν ξεχωριστές καρτέλες για τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα της αριστερής και της δεξιάς σελίδας, εάν η επιλογή Ίδιο περιεχόμενο αριστερά/δεξιά δεν σημειώθηκε στον διάλογο Τεχνοτροπία σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.


Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Ορίζει ή μορφοποιεί μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο για την τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιείται.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!