Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της σελίδας που θα εκτυπωθεί ή κλείνει την προεπισκόπηση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εικονίδιο προεπισκόπησης εκτύπωσης

Προεπισκόπηση εκτύπωσης


Χρησιμοποιείστε τα εικονίδια στην Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες του εγγράφου ή για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε +πλήκτρο επάνω σελίδας και +πλήκτρο κάτω σελίδας για την κύλιση μέσα από τις σελίδες.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε το έγγραφό σας ενώ βρίσκεστε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!