Μενού φύλλου

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή γραμμών - Γραμμές από πάνω.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή γραμμών - Γραμμές από κάτω.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών - Στήλες πριν.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών - Στήλες μετά.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!