Μενού φύλλου

From the menu bar:

Choose Sheet - Hide Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Hide Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Hide Sheet.

From toolbars:

Icon Hide Sheet

Hide Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Show Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Show Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Show Sheet.

From toolbars:

Icon Show Sheet

Show Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Duplicate Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Duplicate Sheet

From toolbars:

Icon Duplicate Sheet

Duplicate Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Sheet Tab Color.

From the sheet navigation bar:

Choose Tab Color

From toolbars:

Icon Sheet Tab Color

Sheet Tab Color

From the menu bar:

Choose Sheet - Rename Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Rename Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Rename Sheet

From toolbars:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Delete Sheet

From toolbars:

Icon Delete Sheet

Delete Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet

From toolbars:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Move or Copy Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Move or Copy Sheet.

From toolbars:

Icon Move or Copy Sheet

Move or Copy Sheet

From the menu bar:

Choose Tools - Protect Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Review - Protect Sheet

From the sheet navigation bar:

Choose Protect Sheet.

From toolbars:

Icon Protect Sheet

Protect Sheet

From the menu bar:

Choose Sheet - Sheet Events

From the tabbed interface:

Choose Layout - Sheet Events

From the sheet navigation bar:

Choose Sheet Events

From toolbars:

Icon Sheet Events

Sheet Events

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή γραμμών - Γραμμές από πάνω.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή γραμμών - Γραμμές από κάτω.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών - Στήλες πριν.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή στηλών - Στήλες μετά.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής.

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή γραμμής.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή αλλαγής σελίδας - Αλλαγή στήλης.

Επιλέξτε Φύλλο - Σχόλια κελιού - Επεξεργασία σχολίου

Επιλέξτε Φύλλο - Σχόλια κελιού - Απόκρυψη σχολίου

Επιλέξτε Φύλλο - Σχόλια κελιού - Εμφάνιση σχολίου

Επιλέξτε Φύλλο - Σχόλια κελιών - Διαγραφή σχολίου

Επιλέξτε Φύλλο - Σχόλια κελιού - Διαγραφή όλων των σχολίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!