Μενού Δεδομένα

Επιλέξτε Δεδομένα - Κείμενο σε στήλες.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ορισμός περιοχής.

Επιλέξτε Δεδομένα - Επιλογή περιοχής.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ταξινόμηση....

Επιλέξτε Δεδομένα - Αύξουσα ταξινόμηση

Επιλέξτε Δεδομένα - Φθίνουσα ταξινόμηση

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Κριτήρια ταξινόμησης.

Στην τυπική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές.

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα.

Επιλέξτε Δεδομένα - Αυτόματο φίλτρο.

Στη γραμμή Εργαλεία, ή τη γραμμή Δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Αυτόματο φίλτρο

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο....

Επιλέξτε την ετικέτα Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Τυπικό φίλτρο... - Επιλογές.

Επιλέξτε την ετικέτα Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο... - Επιλογές.

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Επαναφορά φίλτρου.

Στη γραμμή δεδομένα πίνακα, πατήστε Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης.

Εικονίδιο

Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Απόκρυψη αυτόματου φίλτρου.

Επιλέξτε Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα.

Επιλέξτε τις καρτέλες Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα - 1η, 2η, 3η ομάδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα - Επιλογές.

Επιλέξτε Δεδομένα - Εγκυρότητα.

Καρτέλα μενού Δεδομένα - Εγκυρότητα - Κριτήρια.

Επιλέξτε Δεδομένα - Εγκυρότητα - Βοήθεια εισόδου.

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Εγκυρότητα - Προειδοποίηση σφάλματος.

Επιλέξτε Δεδομένα - Πολλαπλές λειτουργίες.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ενοποίηση.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Απόκρυψη λεπτομερειών.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Εμφάνιση λεπτομερειών.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Ομαδοποίηση.

F12

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο

Ομαδοποίηση

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Απομαδοποίηση.

+F12

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο

Αναίρεση ομαδοποίησης

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Αυτόματη διάρθρωση.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Αφαίρεση διάρθρωσης.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Εμφάνιση λεπτομερειών (για κάποιους συγκεντρωτικούς πίνακες).

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας - Εισαγωγή ή Επεξεργασία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Συγκεντρωτικός πίνακας

Συγκεντρωτικός πίνακας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας, στον διάλογο Επιλογή προέλευσης επιλέξτε Καταχωρημένη προέλευση δεδομένων στο LibreOffice.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας, στον διάλογο Προέλευση επιλογής επιλέξτε Τρέχουσα επιλογή.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας, στον διάλογο Επιλογή προέλευσης επιλέξτε Καταχωρημένη προέλευση δεδομένων από το LibreOffice, πατήστε Εντάξει για να δείτε τον διάλογο Επιλογή προέλευσης δεδομένων.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας - Ανανέωση.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας - Διαγραφή.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ανανέωση περιοχής.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Ομαδοποίηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!