Μενού Παράθυρο

Επιλέξτε Προβολή - Διαίρεση παραθύρου.

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα γραμμών και στηλών.

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα πρώτης στήλης

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα πρώτης γραμμής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!