Μενού Μορφοποίηση

Επιλέξτε Μορφή - Κελιά.

Πατήστε +1.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιών.

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές.

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Βέλτιστο ύψος.

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Απόκρυψη.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Απόκρυψη.

Επιλέξτε Φύλλο - Απόκρυψη φύλλου.

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Εμφάνιση.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Εμφάνιση.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Βέλτιστο πλάτος.

Διπλοπατήστε στο δεξιό διαχωριστικό στήλης στις κεφαλίδες στηλών.

Επιλέξτε Φύλλο.

Επιλέξτε Μορφή - Μετονομασία φύλλου.

Επιλέξτε Φύλλο - Εμφάνιση φύλλου.

Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Φύλλο.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Ορισμός.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Προσθήκη.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Καθαρισμός.

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.

Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφής.

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο τεχνοτροπιών αυτόματης μορφής

Αυτόματη μορφοποίηση

Επιλέξτε Μορφή - Υπό όρους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!