Μενού Εισαγωγή

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Κεφαλίδα (ή Υποσέλιδο), πατήστε Επεξεργασία.

Επιλέξτε Τεχνοτροπίες - Διαχείριση τεχνοτροπιών - Τεχνοτροπίες σελίδας, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της τεχνοτροπίας σελίδας, επιλέξτε την καρτέλα Επεξεργασία τεχνοτροπίας - Κεφαλίδα (ή Υποσέλιδο), πατήστε Επεξεργασία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Διάταξη - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη - Μορφή σελίδας - Κεφαλίδα (ή Υποσέλιδο), πατήστε Επεξεργασία.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Όνομα φύλλου.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Τίτλος εγγράφου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Όνομα φύλλου.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Τίτλος εγγράφου.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ώρα.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδία - Ώρα.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Ώρα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή ώρας

Εισαγωγή ώρας

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + ; (semicolon-ελληνικό ερωτηματικό)

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ημερομηνία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδία - Ημερομηνία.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Ημερομηνία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή ημερομηνίας

Εισαγωγή ημερομηνίας

Από το πληκτρολόγιο:

+ ; (semicolon (ελληνικό ερωτηματικό))

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή σπίθας (Sparkline).

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Γραμμές σπίθας (Sparklines) - Γραμμές σπίθας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Δεδομένα της καρτέλας Δεδομένα, επιλέξτε Γραμμές σπίθας (Sparklines) - Γραμμές σπίθας.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή κελιών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή κελιών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή κελιών

Εισαγωγή κελιών

Από το πληκτρολόγιο:

+ "+"

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών προς τα κάτω

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών δεξιά

Εικονίδιο

Εισαγωγή γραμμών

Εικονίδιο

Εισαγωγή στηλών

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εισαγωγή φύλλου από αρχείο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή φύλλου - Από αρχείο.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Εισαγωγή φύλλου από αρχείο.

Από τη γραμμή πλοήγησης φύλλων:

Επιλέξτε Εισαγωγή φύλλου - Από αρχείο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εισαγωγή φύλλου από αρχείο

Εισαγωγή φύλλου από αρχείο

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Συνάρτηση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Οδηγός συναρτήσεων

Οδηγός συνάρτησης

Από το πληκτρολόγιο:

+ F2

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΒάση δεδομένων

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Ημερομηνία & χρόνος

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Οικονομική

Εισαγωγή - Συνάρτηση- Κατηγορία Πληροφορίες

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Λογική

Εισαγωγή - Συνάρτηση -Κατηγορία Μαθηματική

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΠίνακα

Εισαγωγή - Συνάρτηση - ΚατηγορίαΣτατιστική

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Κείμενο

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Υπολογιστικό φύλλο

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία Kaa-Meks

Εισαγωγή - Συνάρτηση - Κατηγορία

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Επώνυμη περιοχή ή έκφραση.

Επιλέξτε Φύλλο - Ονομασμένη περιοχή ή έκφραση

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Εξωτερικοί σύνδεσμοι.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Δεδομένα - Εξωτερικοί σύνδεσμοι.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Ονομασμένες περιοχές και εκφράσεις - Διαχείριση.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Διαχείριση ονομάτων.

Επιλέξτε Δεδομένα - Διαχείριση ονομάτων.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Διαχείριση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διαχείριση ονομάτων

Διαχείριση ονομάτων

Από το πληκτρολόγιο:

+ F3

Άλλο

Στον αναπτυσσόμενο κατάλογο στο Πλαίσιο ονόματος της Γραμμής τύπων, επιλέξτε Διαχείριση ονομάτων.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Ορισμός.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ορισμός ονόματος.

Επιλέξτε Δεδομένα - Ορισμός ονόματος.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Ορισμός.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Ορισμός ονόματος

Ορισμός ονόματος

Άλλο

Στο Πλαίσιο ονόματος της Γραμμής τύπων, εισαγάγετε ένα όνομα για τα επιλεγμένα κελιά της περιοχής και πατήστε Enter.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ονομασμένες περιοχές και εκφράσεις.

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Εισαγωγή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Ονομασμένες περιοχές και εκφράσεις.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Δημιουργία.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και εκφράσεις - Ετικέτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!