Μενού Επεξεργασία

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Επιλέξτε τις καρτέλες Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα - Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Κάτω.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Δεξιά.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Πάνω.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Αριστερά.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Φύλλα.

Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών - Σειρές.

Επιλέξτε Φύλλο - Καθαρισμός κελιών.

Οπισθοδιαγραφή

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή κελιών.

Επιλέξτε Φύλλο - Διαγραφή φύλλου.

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος για καρτέλα φύλλου.

Επιλέξτε Φύλλο - Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου.

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος για καρτέλα φύλλου.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Προστασία κελιού για να ενεργοποιήσετε την προστασία φύλλου με τις τρέχουσες ρυθμίσεις προστασίας κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!