Βοήθεια του LibreOffice Basic

Εξωτερικό βίντεο

Αποδεχτείτε αυτό το βίντεο. Με την αποδοχή, θα έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο από το YouTube, μια υπηρεσία που παρέχεται από εξωτερικό τρίτο μέρος.

Πολιτική απορρήτου του YouTube

Το LibreOffice παρέχει μια διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής (API) που επιτρέπει τον έλεγχο των συστατικών του LibreOffice με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού με τη χρήση της εργαλειοθήκης ανάπτυξης λογισμικού (SDK) του LibreOffice. Για περισσότερες πληροφορίες για το LibreOffice API και την εργαλειοθήκη ανάπτυξης λογισμικού, επισκεφθείτε http://api.libreoffice.org

Αυτή η βοηθητική ενότητα εξηγεί τις πιο συνηθισμένες συναρτήσεις του LibreOffice Basic. Για περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε πηγαίνετε στο Οδηγός προγραμματισμού OpenOffice.org BASIC στο Wiki.

Εργασία με την LibreOffice Basic

Προγραμματισμός με την LibreOffice Basic

Συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης

Καταγραφή μακροεντολής

Δημιουργία διαλόγου Basic

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Άνοιγμα διαλόγου με Basic

Παραδείγματα προγραμματισμού στοιχείων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Παραδείγματα προγραμματισμού Basic

Δουλεύοντας με μακροεντολές VBA

Εργασία με μακροεντολές VBA

Συναρτήσεις και προτάσεις αποκλειστικά VBA

Εργασία με μακροεντολές στην Python

Βοήθεια δεσμών ενεργειών Python του LibreOffice

Λειτουργικές μονάδες LibreOffice Python

Λειτουργική μονάδα msgbox

Λειτουργική μονάδα scriptforge

Λειτουργική μονάδα uno

Εσωτερικές βιβλιοθήκες μακροεντολών Basic του LibreOffice

Το LibreOffice εγκαθιστά ένα σύνολο βιβλιοθηκών μακροεντολών του Basic που μπορεί να προσπελαστεί από τις μακροεντολές σας Basic.

Η βιβλιοθήκη Tools (εργαλείων)

Η βιβλιοθήκη Depot

Η βιβλιοθήκη Euro

Η βιβλιοθήκη FormWizard

Η βιβλιοθήκη Gimmicks

Η βιβλιοθήκηImportWizard

Η βιβλιοθήκη Schedule

Η βιβλιοθήκη ScriptBindingLibrary

Η βιβλιοθήκη ScriptForge

Η βιβλιοθήκη Template (Προτύπων)

Η βιβλιοθήκη WikiEditor

Βοήθεια σχετικά με τη βοήθεια

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!