Γραμμή εργαλείων μακροεντολών

Η γραμμή εργαλείων μακροεντολών περιέχει εντολές που δημιουργούν, που επεξεργάζονται, και που εκτελούν μακροεντολές.

Βιβλιοθήκη

Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Το πρώτο άρθρωμα της βιβλιοθήκης που επιλέξατε εμφανίζεται μέσα στο περιβάλλον εργασίας Basic IDE.

Βιβλιοθήκη πλαισίου καταλόγων

Λίστα βιβλιοθηκών

Μεταγλώττιση

Μεταγλωττίζει τη μακροεντολή Basic . Πρέπει να μεταγλωττίσετε μια μακροεντολή μετά από κάθε αλλαγή σε αυτήν, ή εάν η μακροεντολή χρησιμοποιεί βηματική ή διαδικαστική εκτέλεση.

Εικονίδιο μεταγλώττισης

Μεταγλώττιση

Εκτέλεση

Εκτελεί την πρώτη μακροεντολή του τρέχοντος αρθρώματος.

Icon

Εκτέλεση

Διακοπή

Σταματά την τρέχουσα μακροεντολή.

Εικονίδιο

Διακοπή

Εκτέλεση διαδικασίας

Εκτελεί τη μακροεντολή και την σταματά μετά από την επόμενη διαδικασία.

Εικονίδιο

Εκτέλεση διαδικασίας

Βηματική εκτέλεση

Εκτελεί τη μακροεντολή και την σταματά ύστερα από την επόμενη εντολή.

Εικονίδιο

Βηματική εκτέλεση

Έξοδος από την τρέχουσα Sub/Function

Μεταβαίνει στην προηγούμενη ρουτίνα της τρέχουσας μακροεντολής

Εικονίδιο εκτέλεση έως το τέλος

Έξοδος από την τρέχουσα Sub/Function

Σημείο στάσης

Εισάγει ένα σημείο στάσης στην γραμμή του προγράμματος.

Εικονίδιο

Σημείο στάσης

Διαχείριση σημείων στάσης

Καλεί ένα παράθυρο διαλόγου για τη διαχείριση των σημείων στάσης.

Εικονίδιο

Διαχείριση σημείων στάσης

Ενεργοποίηση παρατηρητή

Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο για να προβάλετε τις μεταβλητές σε μία μακροεντολή. Τα περιεχόμενα των μεταβλητών εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο.

Εικονίδιο

Ενεργοποίηση παρατηρητή

Κατάλογος αντικειμένων

Ανοίγει το παράθυρο Αντικείμενα, όπου μπορείτε να δείτε βασικά αντικείμενα.

Εικονίδιο

Κατάλογος αντικειμένων

Μακροεντολές

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγουΜακροεντολές.

Εικονίδιο μακροεντολές

Μακροεντολές

Αρθρώματα

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση μακροεντολών.

Εικονίδιο Αρθρώματα

Αρθρώματα

Εύρεση παρενθέσεων

Δίνει έμφαση στο κείμενο που εσωκλείεται από δύο αντίστοιχες παρενθέσεις. Τοποθετήστε το δείκτη κειμένου μπροστά από μία ανοιχτή ή κλειστή παρένθεση, και έπειτα κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο εύρεση παρενθέσεων

Εύρεση παρενθέσεων

Εισαγωγή κώδικα

Ανοίγει το κείμενο κώδικα της Basic στο παράθυρο εργασίας της Basic IDE.

Εικονίδιο

Εισαγωγή κειμένου κώδικα

Αποθήκευση κώδικα ως

Αποθηκεύει τον πηγαίο κώδικα της επιλεγμένης μακροεντολής Basic .

Εικονίδιο

Αποθήκευση κώδικα ως

Εισαγωγή διαλόγου

Καλεί έναν "ανοικτό" διάλογο για εισαγωγή ενός αρχείου διαλόγου BASIC.

Εάν ο εισαχθείς διάλογος έχει ένα όνομα που ήδη υπάρχει στη βιβλιοθήκη, θα δείτε ένα πλαίσιο μηνύματος όπου μπορείτε να αποφασίσετε τη μετονομασία του εισαχθέντος διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση ο διάλογος θα μετονομαστεί στο επόμενο ελεύθερο "αυτόματο" όνομα όπως όταν δημιουργείται νέος διάλογος. Ή μπορείτε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα διάλογο από τον εισαχθέντα διάλογο. Πατώντας ακύρωση, ο διάλογος δεν εισάγεται.

Οι διάλογοι μπορεί να περιέχουν δεδομένα τοπικοποίησης. Εισάγοντας ένα διάλογο, μπορεί να μην ταιριάξει η κατάσταση τοπικοποίησης των διαλόγων.

Εάν η βιβλιοθήκη περιέχει πρόσθετες γλώσσες συγκρινόμενη με τον εισαγόμενο διάλογο, ή εάν ο εισαχθείς διάλογος δεν τοπικοποιείται καθόλου, τότε οι πρόσθετες γλώσσες θα προστεθούν σιωπηλά στον εισαχθέντα διάλογο χρησιμοποιώντας τα αλφαριθμητικά του προεπιλεγμένου τοπικού διαλόγου.

Εάν ο εισαγόμενος διάλογος περιέχει πρόσθετες γλώσσες συγκρινόμενος με τη βιβλιοθήκη, ή εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι καθόλου τοπικοποιημένη, τότε θα δείτε ένα πλαίσιο μηνύματος με κουμπιά προσθήκη, παράλειψη και ακύρωση.

Εικονίδιο

Εισαγωγή διαλόγου

Εξαγωγή διαλόγου

Στον συντάκτη διαλόγου, αυτή η εντολή καλεί ένα διάλογο "Αποθήκευση ως" για εξαγωγή του τρέχοντος διαλόγου BASIC.

Εικονίδιο

Εξαγωγή διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!