Μακροεντολές

Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε όταν το επιλεγμένο γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE επιλεχθεί. Ανάλογα με το αντικείμενο που επιλέγεται, η συνάρτηση είτε βρίσκεται στην καρτέλα Μακροεντολή του παραθύρου διαλόγου Αντικείμενο, ή στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός μακροεντολής.

Γεγονός

Απαριθμεί τα γεγονότα που είναι σχετικά με τις μακροεντολές που ορίζονται αυτήν την περίοδο στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις μακροεντολές και τα γεγονότα που μπορούν συνδεθούν με αντικείμενα στο έγγραφό σας:

Γεγονός

Εκκινητής γεγονότος

Αντικείμενο OLE

Γραφικά

Πλαίσιο

Αυτόματο Κείμενο

Περιοχή ImageMap

Υπερσύνδεση

Κλικ σε αντικείμενο

Το αντικείμενο έχει επιλεχθεί.

Ποντίκι πάνω από αντικείμενο

Κίνηση του ποντικιού πάνω από αντικείμενο.

Εκκινητής υπερσύνδεσης

Πατήθηκε η υπερσύνδεση που ορίστηκε στο αντικείμενο.

Το ποντίκι έξω από το αντικήμενο

Το ποντίκι κινείται μακριά από το αντικείμενο.

Φόρτωση γραφικών επιτυχής

Η φόρτωση γραφικών έγινε με επιτυχία

Η φόρτωση γραφικών τερματίστηκε

Η φόρτωση των γραφικών διακόπηκε από τον χρήστη (παραδείγματος χάριν, κατά τη λήψη της σελίδας).

Λανθασμένη φόρτωση γραφικών

Τα γραφικά δεν φορτώθηκαν επιτυχώς, παραδείγματος χάριν, εάν ένα γραφικό δεν βρέθηκε.

Εισαγωγή αλφαριθμητικών χαρακτήρων

Το κείμενο εισάγεται από το πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή μη αλφαριθμητικών χαρακτήρων

Οι μη-εκτυπώσιμοι χαρακτήρες εισάγονται από το πληκτρολόγιο, παραδείγματος χάριν, τις ετικέτες και οι αλλαγές γραμμών.

Αλλαγή μεγέθους πλαισίου

Το πλαίσιο αλλάζει μέγεθος με το ποντίκι.

Μετακίνηση πλαισίου

Το πλαίσιο κινείται με το ποντίκι.

Πριν την εισαγωγή AutoText

Προτού εισήχθη ένα πλαίσιο κειμένου.

Μετά την εισαγωγή Αυτόματου κειμένου (AutoText)

Μετά την εισαγωγή ενός πλαισίου κειμένου.


Μακροεντολές

Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε όταν ενεργοποιείται το επιλεγμένο γεγονός.

Τα πλαίσια σας επιτρέπουν να συνδέσετε γεγονότα με μια συνάρτηση, έτσι ώστε η συνάρτηση να μπορεί να καθορίσει εάν επεξεργάζεται το γεγονός ή εάν το επεξεργάζεται ο LibreOffice Writer.

Κατηγορία

Απαριθμεί τα ανοικτά έγγραφα του LibreOffice και τις εφαρμογές. Κάντε κλικ το όνομα της θέσης όπου θέλετε να αποθηκευσετε τις μακροεντολές.

Όνομα μακροεντολής

Απαριθμεί τις διαθέσιμες μακροεντολές. Κάντε κλικ τη μακροεντολή που θέλετε να ορίσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Ανάθεση

Ορίζει την επιλεγμένη μακροεντολή στο επιλεγμένο γεγονός. Οι ορισμένες καταχωρήσεις μακροεντολών τίθενται μετά από το γεγονός.

Αφαίρεση

Αφαιρεί τη μακροεντολή που ορίστηκε στο επιλεγμένο στοιχείο.

Επιλογή μακροεντολών

Επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να ορίσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!