Πρόταση WaitUntil

Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος μέχρι τον καθορισμένο χρόνο.

Σύνταξη:

Χρόνος WaitUntil

Παράμετροι:

Χρόνος: Παράσταση ημερομηνίας και χρόνου που περιέχει την ημερομηνία και τον χρόνο αναμονής πριν την εκτέλεση του προγράμματος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    REM Αναμονή έως τις 6:00 μ.μ., έπειτα κλήση των μακροεντολών μου (MyMacro).
    REM Εάν μετά τις 6:00 μ.μ., έξοδος.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!