Πρόταση Beep

Παράγει έναν ήχο από το ηχείο του υπολογιστή. Ο τόνος εξαρτάται από το σύστημα και η ένταση και οξύτητα σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Beep


Beep

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!