Συνάρτηση DimArray

Επιστρέφει έναν πίνακα παραλλαγής.

Σύνταξη:


DimArray (ArgumentList)

Δείτε επίσης: Πίνακας

Αν δεν μεταβιβάζεται καμία παράμετρος, δημιουργείται ένας κενός πίνακας (όπως Dim A() που είναι το ίδιο όπως μια ακολουθία μήκους 0 σε Uno). Αν έχουν δοθεί παράμετροι, δημιουργείται μια διάσταση για κάθε παράμετρο.

Παράμετροι:

ArgumentList: (Κατάλογος ορισμάτων) Ένας κατάλογος οποιουδήποτε αριθμού ορισμάτων που χωρίζονται με κόμματα.

Κωδικοί σφάλματος:

9 Δείκτης εκτός εμβέλειας

Παράδειγμα:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' είναι το ίδιο με DIM a( 2, 2, 4 )

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!