Πρόταση DefVar

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Σύνταξη:


Defxxx ΠεριοχήΧαρακτήρων1[, ΠεριοχήΧαρακτήρων2[,...]]

Παράμετροι:

ΠεριοχήΧαρακτήρων Γράμματα που διευκρινίζουν την περιοχή των μεταβλητών που θέλετε να τους ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο δεδομένων.

xxx: Λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής:

Λέξη-κλειδίΠροεπιλεγμένος τύπος μεταβλητής

DefVar: Variant

Παράδειγμα:


' Ορισμοί προθέματος για τους τύπους μεταβλητών:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v
Sub ExampleDefVar
    vDiv=99 ' Η vDiv είναι μια υπονοούμενη μεταβλητή
    vDiv="Hello world"
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!