Συνάρτηση CSng

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο δεδομένων απλής ακριβείας.

Σύνταξη:


CSng (Expression)

Τιμή επιστροφής:

Απλή ακρίβεια

Παράμετροι:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια παράσταση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί ως κανονικό κείμενο ("123.5") χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού του λειτουργικού συστήματος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!