Συνάρτηση CSng

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο δεδομένων απλής ακριβείας.

Σύνταξη:


CSng (Expression As Variant) As Single

Επιστρεφόμενη τιμή:

Single

Παράμετροι:

Expression: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια έκφραση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί ως κανονικό κείμενο χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού των τοπικών ρυθμίσεων του LibreOffice. Για παράδειγμα, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί χρησιμοποιώντας μια τελεία "." ως υποδιαστολή και κόμμα "," ως διαχωριστικό χιλιάδων (για παράδειγμα 123.456,78) για τη ρύθμιση τοπικών ρυθμίσεων στα αγγλικά.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Οι αριθμητικές εκφράσεις εμφανίζονται σύμφωνα με τις LibreOffice τοπικές ρυθμίσεις του LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!