Συνάρτηση CDbl

Μετατρέπει κάθε παράσταση συμβολοσειράς ή αριθμητική παράσταση σε τύπο διπλής ακριβείας.

Σύνταξη


CDbl (Expression)

Τιμή επιστροφής

Διπλό

Παράμετροι:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε. Για να μετατρέψετε μια παράσταση συμβολοσειράς, ο αριθμός πρέπει να εισαχθεί ως κανονικό κείμενο ("123.5") χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μορφή αριθμού του λειτουργικού συστήματος.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!