Συνάρτηση CDate

Μετατρέπει οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση σε μια τιμή ημερομηνίας.

Σύνταξη:


CDate (Παράσταση)

Τιμή επιστροφής:

Date

Παράμετροι:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε.

Όταν μετατρέπετε έκφραση συμβολοσειράς, η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να εισέρχονται είτε σε ένα από τα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας που ορίστηκαν στις τοπικές σας ρυθμίσεις (δείτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες) ή σε μορφή ημερομηνίας ISO (προς το παρόν, μόνο η μορφή ISO με ενωτικά, π.χ. "31-12-2012" είναι αποδεκτή). Στις αριθμητικές εκφράσεις, οι τιμές στα αριστερά του δεκαδικού αναπαριστούν την ημερομηνία, με έναρξη 31 Δεκεμβρίου 1899. Οι τιμές στα δεξιά του δεκαδικού αναπαριστούν την ώρα.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!