Συνάρτηση CCur

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική παράσταση σε μια έκφραση νομίσματος. Οι τοπικές ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των δεκαδικών ψηφίων και των συμβόλων νομίσματος.

Σύνταξη:


CCur (Έκφραση ως μεταβλητή) ως νόμισμα

Επιστρεφόμενη τιμή:

Νόμισμα

Παράμετροι:

Expression (Έκφραση): Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε σε αριθμό. Το
CCur(EMPTY) επιστρέφει 0.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

6 Υπερχείλιση

Παράδειγμα:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!