Πρόταση GoTo

Συνεχίζει την εκτέλεση του προγράμματος μέσα σε Sub ή Function στη γραμμή διαδικασίας που δείχνεται από ετικέτα.

Σύνταξη:


GoTo label[:]

Παράμετροι:

ετικέτα: Αναγνωριστικό γραμμής που δείχνει πού θα συνεχιστεί η εκτέλεση. Η εμβέλεια ετικέτας είναι αυτή της ρουτίνας στην οποία ανήκει.

Χρησιμοποιήστε την πρόταση GoTo για να καθοδηγήσετε το LibreOffice Basic να συνεχίσει την εκτέλεση του προγράμματος σε άλλη θέση στη διαδικασία. Η θέση πρέπει να υποδεικνύεται με ετικέτα. Για να ορίσετε ετικέτα, εκχωρήστε ένα όνομα και τελειώστε την με (":").

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση GoTo για να μεταβείτε έξω από μια Sub ή Function.


Παράδειγμα:


  Sub/Function
    ' ομάδα προτάσεων
    GoTo Label1
  Label2:
    ' ομάδα προτάσεων
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' ομάδα προτάσεων
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!