Πρόταση GoTo

Συνεχίζει την εκτέλεση του προγράμματος μέσα σε Sub ή Function στη γραμμή διαδικασίας που δείχνεται από ετικέτα.

Σύνταξη:


GoTo label[:]

Παράμετροι:

ετικέτα:Ταυτοποιητής γραμμής που δείχνει πού θα συνεχίσει η εκτέλεση. το εύρος μιας ετικέτας είναι αυτό της ρουτίνας στην οποία ανήκει.

Χρησιμοποιήστε την πρόταση GoTo για να καθοδηγήσετε το LibreOffice Basic να συνεχίσει την εκτέλεση του προγράμματος σε άλλη θέση μέσα στη διεργασία. Η θέση πρέπει να δείχνεται από ετικέτα. Για να ορίσετε την ετικέτα, δώστε ένα όνομα και έπειτα στο τέλος της άνω-κάτω τελεία (":").

Εικονίδιο προειδοποίησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση GoTo για να μεταβείτε έξω από μια Sub ή Function.


Παράδειγμα:


  Sub/Function
    ' ομάδα προτάσεων
    GoTo Label1
  Label2:
    ' ομάδα προτάσεων
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' ομάδα προτάσεων
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!