Βρόχοι

Οι ακόλουθες προτάσεις εκτελούν βρόχους.

Πρόταση Do...Loop

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις μεταξύ της Do και της πρότασης Loop, ενώ η συνθήκη είναι True ή μέχρι η συνάρτηση γίνει True.

Πρόταση For...Next

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις μεταξύ της ομάδας For...Next καθορισμένο αριθμό φορών.

Πρόταση While...Wend

Όταν ένα πρόγραμμα αντιμετωπίζει πρόταση While, ελέγχει τη συνθήκη. Εάν η συνθήκη είναι False, το πρόγραμμα συνεχίζει αμέσως ακολουθώντας την πρόταση Wend. Εάν η συνθήκη είναι True, ο βρόχος εκτελείται μέχρι να βρει το πρόγραμμα το Wend και τότε πηδά πίσω στην πρόταση While. Εάν η συνθήκη είναι ακόμα True, ο βρόχος εκτελείται ξανά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!