Μετατροπή αριθμών

Οι ακόλουθες συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή μιας μορφής αριθμών σε άλλη.

Συνάρτηση Hex

Επιστρέφει μια συμβολοσειρά η οποία αντιπροσωπεύει την δεκαεξαδική τιμή ενός αριθμού.

Συνάρτηση Oct

Επιστρέφει την οκταδική τιμή ενός αριθμού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!