Συνάρτηση Sqr

Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα μιας αριθμητικής παράστασης.

Σύνταξη:


Sqr (Number)

Τιμή επιστροφής:

Double

Παράμετροι:

Number: Κάθε αριθμητική παράσταση για την οποία πρόκειται να υπολογισθεί η τετραγωνική ρίζα.

Η τετραγωνική ρίζα είναι ένας αριθμός που υψώνεται σε δύναμη του 2 για να προκύψει ο αριθμός c (6^2 είναι για παράδειγμα 36, συνεπώς η τετραγωνική ρίζα του 36 είναι 6).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!