Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας

Με αυτήν την συνάρτηση μπορείτε να υπολογίζετε τετραγωνικές ρίζες.

Συνάρτηση Sqr

Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα μιας αριθμητικής παράστασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!