Δημιουργία τυχαίων αριθμών

Οι ακόλουθες προτάσεις και συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών.

Πρόταση Randomize

Αρχικοποιεί τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών που χρησιμοποιείται από τη συνάρτηση Rnd.

Συνάρτηση Rnd

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ του 0 και του 1.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!