Συνάρτηση Atn

Τριγωνομετρική συνάρτηση που επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης μιας αριθμητικής παράστασης. Η επιστρεφόμενη τιμή βρίσκεται μεταξύ -π/2 και +π/2.

Το τόξο εφαπτομένης είναι το αντίστροφο της συνάρτησης της εφαπτομένης. Η συνάρτηση Atn επιστρέφει τη γωνία "Alpha (άλφα)", εκφρασμένη σε ακτίνια, χρησιμοποιώντας την εφαπτομένη αυτής της γωνίας. Η συνάρτηση μπορεί επίσης να επιστρέψει τη γωνία "Alpha (άλφα)" συγκρίνοντας τον λόγο του μήκους της πλευράς που είναι αντίθετη από τη γωνία προς το μήκος της πλευράς που είναι γειτονική στη γωνία σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

Atn(πλευρά απέναντι από τη γωνία/πλευρά δίπλα στη γωνία)= Άλφα

Σύνταξη:


    Atn (Αριθμός ως Double (διπλής ακρίβειας)) ως Double
  

Επιστρεφόμενη τιμή:

Double

Παράμετροι:

Αριθμός: Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση που αντιπροσωπεύει τον λόγο δύο πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου. Η συνάρτηση Atn επιστρέφει την αντίστοιχη γωνία σε ακτίνια (τόξο εφαπτομένης).

Για να μετατρέψετε τα ακτίνια σε μοίρες, πολλαπλασιάστε τα ακτίνια με 180/π.

μοίρες=(ακτίνια*180)/π

ακτίνια=(μοίρες*π)/180

Το Pi είναι εδώ η σταθερά σταθερού κύκλου με τη στρογγυλεμένη τιμή 3,14159. Το Pi είναι μια μαθηματική σταθερά της Basic.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


    ' Το ακόλουθο παράδειγμα υπολογίζει για ορθογώνιο τρίγωνο
    ' η γωνία Α από την εφαπτόμενη της γωνίας Α:
    Sub ExampleAtn
    ' στρογγυλοποιημένο π = 3.14159 ως προκαθορισμένη σταθερά
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της προσκείμενης στη γωνία: ","προσκείμενη")
      d2 = InputBox("Εισαγάγετε το μήκος της απέναντι πλευράς της γωνίας: ","απέναντι")
      Print "Η γωνία Α είναι"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " μοίρες"
    End Sub
  

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!