Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Οι ακόλουθες τριγωνομετρικές συναρτήσεις υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic.

Συνάρτηση Atn

Τριγωνομετρική συνάρτηση που επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης μιας αριθμητικής παράστασης. Η επιστρεφόμενη τιμή βρίσκεται μεταξύ -π/2 και +π/2.

Συνάρτηση Cos

Υπολογίζει το συνημίτονο μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια. Το αποτέλεσμα βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1 και 1.

Συνάρτηση Sin

Υπολογίζει το ημίτονο μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια. Το αποτέλεσμα βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1 και 1.

Συνάρτηση Tan

Προσδιορίζει την εφαπτομένη μιας γωνίας. Η γωνία ορίζεται σε ακτίνια.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!