Αριθμητικές συναρτήσεις

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις που μπορούν να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις. Οι μαθηματικοί τελεστές και οι δυαδικοί τελεστές (Boolean) δεν περιλαμβάνονται εδώ, καθώς παρουσιάζονται σε άλλη ενότητα. Οι συναρτήσεις διαφέρουν από τους τελεστές στο εξής: Με τις συναρτήσεις μεταβιβάζονται ορίσματα και επιστρέφεται κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι τελεστές επιστρέφουν κάποιο αποτέλεσμα συνδυάζοντας δύο αριθμητικές παραστάσεις.

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Οι ακόλουθες τριγωνομετρικές συναρτήσεις υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic.

Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις

Οι ακόλουθες εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic .

Δημιουργία τυχαίων αριθμών

Οι ακόλουθες προτάσεις και συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών.

Υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας

Με αυτήν την συνάρτηση μπορείτε να υπολογίζετε τετραγωνικές ρίζες.

Ακέραιοι και κλασματικοί

Συναρτήσεις για στρογγυλοποίηση τιμών σε ακέραιους και λήψη του κλασματικού μέρους τιμής.

Απόλυτες τιμές

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει απόλυτες τιμές.

Πρόσημα παραστάσεων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη συνάρτηση για να επιστραφεί το αλγεβρικό πρόσημο μιας αριθμητικής παράστασης.

Μετατροπή αριθμών

Οι ακόλουθες συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή μιας μορφής αριθμών σε άλλη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!