Τελεστής "+"

Προσθέτει ή συνδυάζει δύο παραστάσεις.

Σύνταξη:


Αποτέλεσμα = Παράσταση1 + Παράσταση2

Παράμετροι:

Αποτέλεσμα: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.

Παράσταση1, Παράσταση2: Οι αριθμητικές παραστάσεις που πρόκειται να συνδυαστούν ή να προστεθούν.

Παράδειγμα:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!