Basic Constants

Χρησιμοποιούμενες σταθερές σε προγράμματα Basic

Σταθερές Μπουλ

Όνομα

Τύπος

Τιμή

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Παράδειγμα:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Μαθηματική σταθερά

Όνομα

Τύπος

Τιμή

Pi

Double

3.14159265358979


Παράδειγμα:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Σταθερές αντικειμένου

Όνομα

Τύπος

Χρήση

Empty

Variant

Η τιμή κενό δείχνει ότι η μεταβλητή δεν έχει αρχικοποιηθεί.

Null

null

Δείχνει ότι η μεταβλητή δεν περιέχει δεδομένα.

Nothing

Object

Αναθέτει το αντικείμενο Nothing (Τίποτα) σε μια μεταβλητή για να αφαιρέσει μια προηγούμενη ανάθεση.


Παράδειγμα:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Πρόσθετες σταθερές VBA

Οι παρακάτω σταθερές είναι διαθέσιμες όταν η κατάσταση συμβατότητας VBA είναι ενεργοποιημένη

warning

Αυτή η σταθερά, συνάρτηση ή αντικείμενο ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον κώδικα του εκτελέσιμου προγράμματος σε άρθρωμα.


Επώνυμη σταθερά

Δεκαεξαδική (δεκαδική) τιμή

Περιγραφή

vbTrue

-1

Τμήμα της αρίθμησης vbTriState.

vbFalse

0

Τμήμα της αρίθμησης vbTriState.

vbUseDefault

-2

Τμήμα της αρίθμησης vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - Χαρακτήρας επιστροφής

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Χαρακτήρας επιστροφής και αλλαγή γραμμής

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Αλλαγή σελίδας

vbLf

\x0A (10)

LF - Αλλαγή γραμμής

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) για Windows

\x0A (10) για άλλα συστήματα

LF ή CRLF

vbNullString

""

Συμβολοσειρά Null

vbTab

\x09 (9)

HT - Οριζόντιος στηλοθέτης

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Κάθετος στηλοθέτης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!