Συνάρτηση CDateFromUnoDateTime

Μετατρέπει μια δομή UNO com.sun.star.util.DateTime σε τιμή ημερομηνίας

Σύνταξη:


CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

aDateTime: Ο χρόνος ημερομηνίας για μετατροπή

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!