Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις και τις συναρτήσεις που περιγράφονται εδώ για να εκτελέσετε υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας.

Κανονικά, δεν είναι δυνατό να υπολογίσετε τις διαφορές με συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας. Αν αφαιρέσετε τη συμβολοσειρά 12:30:45 από την 12:45:21 για να καθορίσετε τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών, θα προέκυπταν λάθος αποτελέσματα. Ωστόσο, η LibreOffice Basic κάνει αυτό τον υπολογισμό δυνατό μετατρέποντας τις τιμές ώρας (ή ημερομηνίας) σε συνεχής αριθμητικές τιμές και έτσι επιτρέπει τον κανονικό υπολογισμό. Μετά τον υπολογισμό, χρησιμοποιούνται ειδικές συναρτήσεις για να μετατρέψουν πάλι τις τιμές στη συμβατική μορφή ώρας ή ημερομηνίας.

Εικονίδιο συμβουλής

Οι τιμές ημερομηνίας και ώρας μπορούν να συνδυαστούν. Οι τιμές ημερομηνίας που μετατρέπονται δεν έχουν ποτέ δεκαδικά μέρη. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές ώρας αποτελούνται μόνο από δεκαδικά μέρη. Αυτό επιτρέπει τον συνδυασμό τιμών ημερομηνίας και ώρας με απλή πρόσθεση σε έναν δεκαδικό αριθμό κινητής υποδιαστολής. Η LibreOffice Basic υποστηρίζει τον τύπο μεταβλητής Date, η οποία μπορεί να περιέχει ένα καθορισμό χρόνου που αποτελείται από την ημερομηνία και την ώρα.


Μετατροπή τιμών ημερομηνίας

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή τιμών ημερομηνίας σε υπολογίσιμους αριθμούς και αντιστρόφως.

Μετατροπή τιμών ώρας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή τιμών ώρας σε υπολογίσιμους αριθμούς.

Ημερομηνία και χρόνος συστήματος

Οι ακόλουθες συναρτήσεις και προτάσεις ορίζουν ή επιστρέφουν την ημερομηνία και τον χρόνο του συστήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!